Svedočanstva čitalaca

Hvala Vam za predivne tekstove koji su mi na blagoslov.
Jovana
Vaš časopis mi je slučajno došao u ruke. Moram da priznam da sam se iznenadila da na Balkanu imamo nešto ovako kvalitetno. Hvala
Jovana