O nama

Časopis za duhovni rast hrišćana

Počeci

Antiohija je počela kao ideja da se na neki način pomogne vernicima u njihovom duhovnom rastu. Ovaj projekat je zasnovan na volonterskom radu. Oni koji su uključeni u rad, čine to iz srca i sa željom da svaki broj časopisa bude na blagoslov čitaocima i proslavi Gospoda i Spasitelja Isusa Hrista.

Zašto?

Svaki dan u životu je izazov, a tekstovi o tome kako preživeti i živeti život dostojan Božje dece, kao i svedočanstva osoba koje su preživele razna iskustva su ono što je svakome od nas potrebno i korisno.

Cilj

Naša želja i namera je da dosegnemo ljude Hristovom ljubavlju, i da budemo "putokaz" ljudima ka Bogu. U ostvarenju tog cilja sarađujemo sa raznim crkvenim zajednicama. Nadamo se da ćemo uz Vašu pomoć i molitvenu podršu moći da nastaviti izdavati časopis i da će o imati biti još kvalitetnije sadržaje, a i dalje ostati besplatan.

Elektronska verzija

Časopis Antiohija pored toga što izlazi kao dvomesečni časopis, dostupan je i u elektronskoj verziji u PDF formatu (arhiva) i može se čitati na svim elektronskim uređajima. Na taj način stremimo ka tome da dosegnemo što više ljudi.

Saradnja sa Antiohijom

Članke časopisa Antiohija je moguće distribuisati besplatno. Molimo samo da naglasite odakle je članak preuzet.

Uredništvo Antiohije

Uredništvo Antiohije čini nekoliko osoba koje dobrovoljno i volonterski vrše izbor tekstova, prevode, prekucavaju i lektorišu tekstove za časopis, i održavaju ovaj sajt.

Budite i vi deo Antiohije

Hvala Vam što želite da se uključite i budete deo ove službe. Ovo su tri načina kako možete da pomognete:

Finansije

Antiohija se finansira isključivo dobrovoljnih priloga. Ukoliko želite na ovaj način da pomognete štampanje i distribuciju Antiohije, molimo da nas kontaktirate. Hvala.

Molitva

Molitvena podrška je ono što je jako potrebno; za uredništvo, za Božje vođstvo, mudrost, snagu i vreme u izradi časopisa i radu na veb sajtu. Hvala.

Tekstovi

Ukoliko se bavite pisanjem, imate neki svoj tekst ili zapisano neko svoje svedočanstvo, ili ste možda naišli na neki zanimljivi tekst koji je moguće objaviti, a smatrate da bi to drugima bilo na blagoslov, možete nam se javiti i podeliti to sa čitaocima Antiohije. Hvala.